• கணேசாபுரம் – விமர்சனம்

    நடிகர்கள் ; சின்னா, ரிஷா ஹரிதாஸ், ராஜசிம்மன், பசுபதி ராஜ், கயல் பெரேரா, சரவணா சக்தி மற்றும் பலர் டைரக்சன் ;...