• மாயவன் – விமர்சனம்

    விஞ்ஞானத்தில் மனிதன் புதிது புதிதாக எதையாவது கண்டுபிடித்துக்கொண்டு இருந்தாலும், அவற்றில் பெரும்பாலும் மனிதர்களுக்கு தீமைகளை ஏற்படுத்தும் அம்சங்களே அதிகம் இருக்கின்றன என்பதை...
  • அதே கண்கள் – விமர்சனம்

    கண் பார்வையற்ற கலையரசன் சொந்தமாக ரெஸ்டாரன்ட் வைத்து நடத்தி வருகிறார்.. அவரது தோழியான ஜனனி ஐயருக்கு கலையரசன் மீது பிரியம் என்றாலும்,...

Earlier Posts