• என்றென்றும் புன்னகை – விமர்சனம்

    சிறுவயதில் தன் தாய் ஓடிப்போனதால் பெண்கள் என்றாலே ஜீவாவுக்கு வெறுப்பு. தன் தந்தை நாசர் இரண்டாவதாக ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்ய...