• பேரன்பு – விமர்சனம்

    நீண்ட நாட்களாகவே ஒரு எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி, பல சர்வதேச விருதுகளை பெற்று ஒரு மிகப்பெரிய சுற்றை முடித்துவிட்டு ரசிகர்களின் பார்வைக்கு நேரடி...