• சேதுபதி – விமர்சனம்

    காக்கிச்சட்டை படங்களின் அணிவரிசையில் புதிய இணைப்பு தான் இந்த ‘சேதுபதி’.. அந்த இணைப்புக்கான அங்கீகாரத்தை இந்தப்படம் பெற்றுள்ளதா.? பார்க்கலாம். மதுரை ஏரியாவில்...