• யாமிருக்க பயமே – விமர்சனம்

    வேலைவெட்டி இல்லாமல் ஊர்சுற்றிக்கொண்டிருக்கும் கிருஷ்ணாவுக்கு திடீர் என அவரது தந்தை எழுதிவைத்த உயில்படி கொள்ளியூர் எஸ்டேட் பங்களா கிடைக்கிறது. அவரும் அவரது...
  • Yaamirukka Bhayamey Movie Review

    Horror movies have a stereotypical description. The gory images, blood-thirsty vamps, the bungalows devastated and so...