• வரிசை தெரியும்.. அது என்ன வரிசி…?

    கார்த்திக் தாஸ் இயக்கத்திலும் நடிப்பிலும் வெளியாக இருக்கும் திரைப்படம் வரிசி. இது பல கலைஞர்களின் திரை கனவை நினைவாக்கும் பெரும் முயற்சி....