• வாயை மூடி பேசவும் – விமர்சனம்

      அதென்ன வாயை மூடி பேசவும்.. வாயை மூடி எப்படி பேசமுடியும்..? முடியும் என இரண்டுமணி நேர படம் எடுத்து சொல்லியிருக்கிறார்...