• காற்று வெளியிடை – விமர்சனம்

    மணிரத்னம் இயக்கத்தில் கார்த்தி.. கேட்கவே புதிதாக இருக்கும் இந்த கூட்டணி ‘காற்று வெளியிடை’யில் என்ன ஜாலம் காட்டியுள்ளார்கள்..? ஸ்ரீநகர் ராணுவ கேம்ப்பில்...