• ராமானுஜன் – விமர்சனம்

    கணிதமே தனது உயிர்மூச்சு என வாழ்ந்த ஒரு மாபெரும் மேதையின் வாழ்க்கை தான் ‘ராமானுஜன்’ திரைப்படம். இதுவரை வெறுமனே ஒரு சாதனையாளர்...