• கபிலவஸ்து – விமர்சனம்

    அன்றாட வாழ்வில் நடைபாதையில் வசிக்கும் எத்தனையோ பேரை கடந்து சென்றிருப்போம். ஆனால் அவர்களின் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் என்பதைப் பற்றி நினைத்து...
  • அண்ணாதுரை – விமர்சனம்

    அண்ணாதுரை-தம்பிதுரை என்கிற இரட்டையர்கள்.. இதில் காதலியின் மரணம் காரணமாக, வேறு திருமணம் பற்றி நினைக்காமல் சதா குடிகாரனாக மாறிவிட்டவர் அண்ணாதுரை.. பி.டி...