• ஏமாலி – விமர்சனம்

    இன்றைய இளைஞர்கள் காதலையும் காதல் பிரிவையும் எவ்விதம் கையாளுகிறார்கள் என்பதை கொஞ்சம் உண்மைக்கு பக்கத்தில் நின்று சொல்ல முயற்சித்திருக்கும் படம் தான்...
  • Bruce Lee got its release date…!

    G.V.Prakash provided two successive super hit films named ‘Darling’ and ‘ThrishaIllainaNayanthara’. But, his next two films...