• சண்டமாருதம் – விமர்சனம்

    பணத்துக்காக எந்த நாசவேலைகளுக்கும் தயங்காத கொடூர குணம் படைத்த சர்வேஸ்வரனுக்கும், நாட்டுக்காக உயிரைக்கொடுக்கவும் துணியும் அன்டர்கவர் போலீஸ் ஆபிசர் சூர்யாவுக்கும் நடக்கும்...