• மிருதன் – விமர்சனம்

    ‘இப்படி நடந்தால்’ என்கிற கற்பனையில் ஹாலிவுட் படங்களின் பாணியில் தமிழில் உருவாக்க முயன்று வெளியாகி இருக்கும் படம் தான் ‘மிருதன்’ ஊட்டியில்...