• ரஜினிகாந்த்தை கவர்ந்த முனீஷ்காந்த்..!

    அவ்வப்போது வெளியாகும் சில நல்ல படங்களை சூப்பர்ஸ்டாருக்கு சிறப்புக்காட்சியாக போட்டுக் காட்டுவார்கள். சில படங்களை சூப்பர்ஸ்டாரே விரும்பிப்போய் பார்ப்பார். இந்த நிகழ்வு...