• இந்தியா பாகிஸ்தான் – விமர்சனம்

    வக்கீல்களான விஜய் ஆண்டனிக்கும் சுஷ்மாவுக்கும் இடையே யார் முதலில் கேஸ் பிடிப்பது என்பதில் இந்தியா பாகிஸ்தான் போல ஏற்படும் மோதலும் (டைட்டில்...