• எலி – விமர்சனம்

      பணம், நகை திருட்டுக்களை தந்திரமாக செய்துவரும் எலிச்சாமியை (வடிவேலு)போலீஸ் வேலை தருவதாக ஆசைகாட்டி, ரகசிய உளவாளியாக மாற்றுகிறார் போலீஸ் அதிகாரி...
  • ஆம்பள – விமர்சனம்

      சண்டைக்கோழியாக இருக்கும் அத்தையை சமாதானப்படுத்தி, மருமகனாகும் ‘ஆம்பள’ – இதுதான் படத்தின் ஒன்லைன். மூன்று தங்கைகளை விட்டு தந்தையை கொன்றார்...