• என்னை அறிந்தால் – விமர்சனம்

    அதிரடி போலீஸ் அதிகாரிக்கும் அண்டர்கிரவுண்ட் ரவுடிக்கும் நடக்கும் ‘நீயா? நானா? யுத்தம் தான் படத்தின் கரு. நேர்மையான போலீஸ் அதிகாரியான அஜித், ரவுடி...