• அண்ணாதுரை – விமர்சனம்

    அண்ணாதுரை-தம்பிதுரை என்கிற இரட்டையர்கள்.. இதில் காதலியின் மரணம் காரணமாக, வேறு திருமணம் பற்றி நினைக்காமல் சதா குடிகாரனாக மாறிவிட்டவர் அண்ணாதுரை.. பி.டி...