• ஜோக்கர் – விமர்சனம்

    சாதாரண மனிதனின் எளிய வாழ்க்கையை கூட அரசியல் எவ்வாறு பிய்த்துப்போடுகிறது என்பதை ‘ஜோக்கர்’ மூலம் உணர்த்த முயற்சித்திருக்கிறார் இயக்குனர் ராஜூ முருகன்.....