• தாயம் – விமர்சனம்

    ஒரு மிகப்பெரிய கம்பெனியின் சி.இ.ஒ பதவி நேர்முக தேர்வுக்காக ஆறு பேர் ஒரு மிகப்பெரிய அறையில் ஒன்று கூடுகிறார்கள்.. அவர்களை அவனது...