• மோ – விமர்சனம்

    பேய் இருப்பதாக செட்டப் செய்து மற்றவர்களை பயமுறுத்தி காசு பார்ப்பவர்களை நிஜமாகவே பேய் ஒன்று பயமுறுத்தினால் எப்படி இருக்கும்.. அதேபோல பேயாக...
  • ஈட்டி – விமர்சனம்

    தஞ்சாவூர் இளைஞன் அதர்வா.. தடகளபோட்டியில் பதக்கங்களை அள்ளிவரும் அவரை உலக அளவில் ஜொலிக்க வைக்க விரும்புகின்றனர் தந்தை ஜெயபிரகாஷும், கோச்சான ஆடுகளம்...