• ராட்சசி – விமர்சனம்

    பள்ளிக்கூடம், மாணவர்கள் சீர்திருத்தம் என்கிற கருத்தை மையப்படுத்தி இதற்கு முன் சில படங்கள் வந்திருந்தாலும் இந்த ராட்சசி திரைப்படம் அவற்றிலிருந்து எப்படி...
  • அருவி – விமர்சனம்

    நல்ல மழையாக சில படங்கள் வராதா என வானம் பார்த்த பூமியாக, ஏங்கி கிடக்கும் தமிழ்சினிமாவில் சீசன் தப்பிவந்தாலும், சிகரத்தை தொட்டுள்ள...