• சதுரங்க வேட்டை – விமர்சனம்

    கோடிகளில் விலைபோகும் இடி தாக்கிய கோபுர கலசம், ஈமு கோழிப்பண்ணை, எம்.எல்.எம் மோசடி என அடிக்கடி செய்திகளில் படிக்கிறோமே அதன் பின்னணியில்...