• ஆம்பள – விமர்சனம்

      சண்டைக்கோழியாக இருக்கும் அத்தையை சமாதானப்படுத்தி, மருமகனாகும் ‘ஆம்பள’ – இதுதான் படத்தின் ஒன்லைன். மூன்று தங்கைகளை விட்டு தந்தையை கொன்றார்...