• காடன் ; விமர்சனம்

    நடிகர்கள் ; ராணா, விஷ்ணு விஷால், சோயா ஹுசேன், ஷ்ரியா பில்கோன்கர், ஆனந்த் பத்மநாபன், ஆகாஷ் மற்றும் பலர் இசை ;...